Privacy Policy

Rebels Rampage BV, gevestigd aan Groenmarktkade 5-7, 1016 TA Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.rebelsrampage.com
Groenmarktkade 5-7, 1016 TA Amsterdam
020 261 9182

Rebels Rampage is de Functionaris Gegevensbescherming van Rebels Rampage BV Hij/zij is te bereiken via contact@rebelsrampaga.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Rebels Rampage BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rebelsrampage.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Rebels Rampage BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Rebels Rampage BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- Rebels Rampage BV volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
- Rebels Rampage BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Rebels Rampage BV neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rebels Rampage BV) tussen zit. Rebels Rampage BV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

#use_explanation

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Rebels Rampage BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

#retention_period

Delen van persoonsgegevens met derden
Rebels Rampage BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Rebels Rampage BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Rebels Rampage BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 
Cookie Cookie naam Soort cookie Type cookie Bewaartermijn Beschrijving
Hotjar _hjIncludedInSessionSample Analytisch First-party 2 minutes This cookie is set to let Hotjar know whether that visitor is included in the data sampling defined by your site's daily session limit
_hjIncludedInPageviewSample Analytisch First-party 2 minutes This cookie is set to let Hotjar know whether that visitor is included in the data sampling defined by your site's pageview limit.
_hjFirstSeen Analytisch First-party 30 minutes The cookie is set so Hotjar can track the beginning of the user's journey for a total session count. It does not contain any identifiable information.
_hjAbsoluteSessionInProgress Analytisch First-party 30 minutes The cookie is set so Hotjar can track the beginning of the user's journey for a total session count. It does not contain any identifiable information.
_hjSession_2676757 Analytisch First-party 30 minutes
_hjSessionUser_2676757 Analytisch First-party 1 year
Shopify _shopify_s Analytisch First-party 30 minutes This cookie is associated with Shopify's analytics suite.
_s Analytisch First-party 30 minutes This cookie is associated with Shopify's analytics suite.
_shopify_sa_t Analytisch First-party 30 minutes This cookie is associated with Shopify's analytics suite concerning marketing and referrals.
_shopify_sa_p Analytisch First-party 30 minutes This cookie is associated with Shopify's analytics suite concerning marketing and referrals.
locale_bar_accepted Noodzakelijk First-party Session
_secure_session_id Noodzakelijk First-party 1 day Used in connection with navigation through a storefront.
_orig_referrer Noodzakelijk First-party 14 days This cookie is generally provided by Shopify and is used in connection with a shopping part.
_landing_page Analytisch First-party 14 days This cookie is used to track, report, and analyze on landing pages.
secure_customer_sig Noodzakelijk First-party 1 year This cookie is generally provided by Shopify and is used in connection with a customer login.
_shopify_y Analytisch First-party 1 year This cookie is associated with Shopify's analytics suite.
_y Analytisch First-party 1 year This cookie is associated with Shopify's analytics suite.
Google Analytics _gat Noodzakelijk First-party 1 minute This cookie name is associated with Google Universal Analytics, according to documentation it is used to throttle the request rate - limiting the collection of data on high traffic sites.
_gid Analytisch First-party 1 day This cookie is set by Google Analytics. It stores and update a unique value for each page visited and is used to count and track pageviews.
_ga Marketing First-party 2 years This cookie name is associated with Google Universal Analytics - which is a significant update to Google's more commonly used analytics service. This cookie is used to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier. It is included in each page request in a site and used to calculate visitor, session and campaign data for the sites analytics reports.
DoubleClick test_cookie Marketing Third-party 15 minutes This cookie is set by DoubleClick (which is owned by Google) to determine if the website visitor's browser supports cookies.
IDE Marketing Third-party 1 year This cookie is set by Doubleclick and carries out information about how the end user uses the website and any advertising that the end user may have seen before visiting the said website.
Google AdSense _gcl_au Marketing First-party 3 months Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services
Meta _fbp Marketing First-party 3 months Used by Meta to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers
TikTok _tt_enable_cookie Marketing First-party 1 year
_ttp Marketing First-party 1 year
Sendinblue uuid Analytisch Analytics 6 months 1 day This cookie is used to optimize ad relevance by collecting visitor data from multiple websites – this exchange of visitor data is normally provided by a third-party data-center or ad-exchange.
sib_cuid Analytisch Analytics 6 months 1 day
Flickr localization Analytisch First-party 14 days These cookies are set on pages with the Flickr widget.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@rebelsrampage.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Rebels Rampage BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Rebels Rampage BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Rebels Rampage BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@rebelsrampage.com
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.